Thiết kế website bằng WordPress cần những gì?

thiết kế website bang wordpress

Tổng hợp những nguồn link / tài liệu giúp bạn thiết kế Website bằng WordPress một cách hoàn thiện nhất.

Từng bước thiết kế website wordpress

  • Mua Domainhosting
  • Trỏ tên miền về hosting
  • Cài đặt nguồn WordPress CMS miễn phí
  • Cài đặt Plugin cần thiết
  • Tạo trang / bài viết
  • Khai báo với Google Web Master