Bao nhiêu yếu tố để website đạt chuẩn SEO?

thiết kế website đạt chuẩn seo

Tổng hợp những yếu tố  cần thiết từ nhiều nguồn chuyên nghiệp để có được một website đạt chuẩn seo

Những yêu cầu tối thiểu

  • Domainhostingyếu tố quan trọng nhất của một Website.
  • Tốc độ Website.
  • Giao diện Website.
  • Nội dung bài viết.
  • Sitemap.
  • Thiết kế cho phiên bản di động.
  • Độ bảo mật.