Làm sao để sở hữu Buy Box trên Amazon

Amazon Buy Box là gì? Làm thế nào để giữ “Hộp Mua” bền vững?

Buy Box được ví như là “chén thánh” khi bán hàng trên Amazon. Một khi người bán nhận được Buy Box thì cơ hôi có đơn hàng sẽ nhiều và thường xuyên hơn. Tuy nhiên, chỉ có một người bán may mắn nhận được biểu tượng này từ sản phẩm của họ. Tất cả những …

Amazon Buy Box là gì? Làm thế nào để giữ “Hộp Mua” bền vững? Read More »

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích