Cách cài đặt mua Minds token với MetaMask

Cách bảo mật “tối cao” cho ví MyEtherWallet bằng MetaMask và nhận Free Minds Token

METAMASK là một ứng dụng bên thứ ba rất hay dành cho ví Myetherwallet giúp bảo mật tài khoản của bạn. Tránh các trường hợp máy tính bị dính keylogger lưu lại mã Private Key đăng nhập ví. Mọi thao tác chuyển ETH, Token ERC20 có liên quan đến ví Myetherwallet đều phải có xác …

Cách bảo mật “tối cao” cho ví MyEtherWallet bằng MetaMask và nhận Free Minds Token Read More »

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích