Tổng hợp 9 phần mềm nén hình ảnh tốt nhất cho SEO WordPress 2023

Dùng phần mềm nén hình ảnh là một trong những việc cần làm để tăng tốc một website. Bài viết này tôi sẽ giúp bạn cập nhật những công cụ tối ưu hóa hình ảnh. Đặc biệt là ảnh động…